Micronics Square Logo
warranty

warranty

ข้อตกลงในการรับประกันและใช้งานสินค้า Micronics ที่จัดจำหน่ายในประเทศไทย โดย บริษัท นันคอม จำกัด

เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน นิยามศัพท์ดังนี้

สินค้า : อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายใต้ยี่ห้อ Micronics ที่จัดจำหน่ายโดยบริษัท นันคอม จำกัด
คุณ/ลูกค้า : ผู้ที่ซื้อสินค้าโดยตรง จากบริษัท นันคอม จำกัด ผ่านช่องทางจัดจำหน่ายของบริษัท นันคอม จำกัด
บริษัทฯ/เรา: บริษัท นันคอม จำกัด ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Micronics
วันที่ซื้อสินค้า: วันที่ลูกค้าได้รับสินค้าจากการจัดส่ง หรือวันที่ลูกค้าเข้ามารับสินค้า จากบริษัทฯ
รับประกัน : การรับประกันสินค้า


ความครอบคลุมของการรับประกัน

บริษัทฯ รับประกันให้กับคุณว่า ทุกส่วนประกอบของสินค้าที่คุณได้รับจากเราจะต้องปราศจากความบกพร่องจากการผลิต ทั้งนี้ ยกเว้น กล่องบรรจุ เอกสารประกอบ ซอฟท์แวร์ และอุปกรณ์เสริมภายนอกตัวสินค้า หมายรวมถึง แต่ไม่ได้จำกัดเพียงแค่ หัวแปลงปลั๊กไฟ, สติกเกอร์โลโก้, อุปกรณ์จัดเก็บสายไฟ เป็นต้น

ในระหว่างระยะเวลาการรับประกัน บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ให้กับคุณเพื่อทดแทนสินค้าชิ้นเดิมที่เกิดข้อบกพร่องจากการผลิตที่ถูกตรวจพบในตัวสินค้า โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแก่ลูกค้าตลอดระยะเวลาการรับประกัน (1:1 Exchange) พร้อมบริษัทส่งสินค้าชิ้นใหม่ และรับชิ้นเก่าคืนถึงบ้าน (On-Site Pickup/Return)

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกใช้สินค้าต่างรุ่น ที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าเดิมให้ทดแทนแก่ลูกค้าได้ โดยบริษัทฯ จะรับประกันสินค้าที่ได้ทำการเปลี่ยนทดแทนให้ลูกค้าเป็นเวลา 3 เดือน นับจากวันที่สินค้าชิ้นนั้นๆ หรือตามระยะเวลาการรับประกันสินค้าที่เหลืออยู่

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นการรับประกัน ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายจากการใช้งานผิดประเภท การใช้งานผิดวิธี อุบัติเหตุ การโจรกรรม ภัยธรรมชาติ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องจากการผลิต

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกัน ถ้าหากมีการคืนเงินค่าสินค้าหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ

โปรดทราบว่าบริษัทฯ รับประกันสินค้าให้กับผู้ที่ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ เท่านั้น (Non-transferable) ถ้าหากคุณซื้อเครื่องผ่านผู้จำหน่ายอื่นที่บริษัทไม่ได้เป็นผู้แต่งตั้ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นการรับประกัน

ขั้นตอนการรับบริการรับประกัน

ถ้าหากว่าคุณพบปัญหาในตัวสินค้าของบริษัทฯ ให้ดำเนินการดังนี้

 • ถ้าหากเป็นการสั่งซื้อผ่านลาซาด้า คุณสามารถขอรับเงิินคืนได้ ภายใน 7 วัน ตามเงื่อนไขของเว็บลาซาด้า ซึ่งบริษัทจะไม่มีการปฏิเสธการคืนเงินในทุกกรณี (สามารถเลือกเหตุผล "เปลี่ยนใจ" ได้ โดยยังได้รับเงินคืน)
 • ติดต่อแจ้งกับเราผ่านช่องทางที่คุณสะดวก ได้แก่ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 102 1728, ทาง Facebook Page (https://m.me/micronicsth หรือ https://m.me/level51pc) หรือทาง Discord (https://discord.gg/RQTfvwz) เพื่อให้เราจัดส่งสินค้าตัวใหม่ให้กับคุณ และรับสินค้าตัวเก่ากลับ สำหรับ กทม. สามารถดำเนินการรับสินค้าทดแทนได้ ภายใน 1 วันทำการ (จันทร์-เสาร์) ด้วยบริการขนส่ง Deliveree สำหรับต่างจังหวัด ใช้เวลาจัดส่ง ประมาณ 2-3 วันทำการผ่านบริการขนส่ง Kerry หรือ DHL
 • ส่งสินค้ามาทางบริการขนส่งเอกชน เช่น Kerry Express หรือทางไปรษณีย์ ตามที่คุณสะดวก เราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ทดแทนให้ ภายใน 3 วันทำการ (จันทร์-เสาร์) หลัังจากได้รับสินค้าคืนแล้ว และเราจะทำการโอนเงินจำนวน 200 บาท เพื่อชดเชยค่าส่งและค่าเดินทางของลูกค้าด้วย กรุณาแจ้งหมายเลขบัญชีไว้ในกล่องสินค้า ที่อยู่สำหรับจัดส่ง:
  • บริษัท นันคอม จำกัด
   1/84 โครงการเวนิส ช็อปปิ้ง พลาซ่า ซอยวัชรพล 2/7 ถนนวัชระพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
   หมายเลขโทรศัพท์ 021021728

การปฏิเสธความรับผิดชอบ (DISCLAIMER)

พนักงานหรือบุคคลากรใดๆ ก็ตามของบริษัท ไม่มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารับประกัน หรือขยายความครอบคลุมของการรับประกัน ของสินค้าที่ได้ส่งมอบให้กับลูกค้าแล้ว

ถ้าหากว่าข้อความใดๆ ในข้อตกลงในการรับประกันและการใช้งานสินค้านี้ ถูกระบุให้ไม่มีผลทางกฏหมาย ให้ถือว่า ข้อความส่วนอื่น ยังมีผลตามเดิม

บริษัทฯ ปฏิเสธความรับผิดชอบในความเสียหาย สูญหายหรือผลกระทบใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่เกิดขึ้นจากการซื้อตัวสินค้า การใช้งานสินค้า การรับประกัน ความล่าช้าในการจัดส่งสินค้า ความล่าช้าในการซ่อมบำรุงตัวสินค้า หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นใด ซึ่งหมายรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่: ความเสียหายหรือผลกระทบใดๆ จากการไม่ได้ใช้งาน; ความเสียหายหรือสูญหายต่อทรัพย์; ความเสียหายหรือผลกระทบต่อชีวิตและร่างกาย; การขาดต่อรายได้; ผลกระทบต่อผลกำไรทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงหรือที่คาดว่าจะได้รับ; ความเสียหายต่อเงินฝาก; ความเสียหายต่อธุรกิจ; ความเสียหายต่อโอกาสทางธุรกิจ; ความเสียหายต่อชื่อเสียง; ความเสียหายต่อข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ภายในสื่อจัดเก็บข้อมูลภายในตัวสินค้า; ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการสร้างข้อมูลของผู้ใช้ขึ้นใหม่หรือการกู้คืนข้อมูลหากเกิดความเสียหายหรือสูญหายของข้อมูล หมายรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดแค่: โปรแกรม ไลเซนส์ อีเมลล์ เอกสาร ซอร์สโค๊ดของโปรแกรม ต้นฉบับ; ความเสียหายจากการที่ไม่สามารถปกปิดความลับของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่ภายในสื่อจัดเก็บข้อมูลภายในตัวสินค้า; ความเสียหายที่ทำให้เกิดช่วงเวลาที่ไม่สามารถให้บริการได้ (DOWN TIME)


warranty